Поділитися:
Facebook
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Skype

Транзакційний Аналіз в Україні

Transactional Analysis in Ukraine

Симбіоз, пасивність та прив’язанність // Symbiosis, passivity and attachment. Tony White / Старт 21.09.2023

Тренер:
(TSTA-P-ITAA)
Дата та час проведення:
21.09.2023
з 9:00
до 12:00
Формат та адреса проведення:
ОНЛАЙН (Zoom)
Організатор:
Лана Короленко
+38 (095) 613 4136

English version scroll below please.

Шановні колеги, запрошуємо на Відкриті зустрічі з Тоні Вайт, TSTA-P-ITAA

21 ВЕРЕСНЯ 2023 — четвер, 9.00-12.00, час Україна.

Тема зустрічі: «Симбіоз, пасивність та прив’язанність // Symbiosis, passivity and attachment»

РЕЄСТРАЦІЯ: https://forms.gle/gTRzEqhn54LpzY8b9

2 години теорії + 1 година практична: питання, супервізія.

Перекладач Свєрдлова Тетяна.

Сертифікат — CPD Certificate. Аdvanced TA Training.
Запис теоретичної частини для учасників семінару.
————————————
Будемо розмовляти про наступне:

Цей семінар починається з розгляду чотирьох видів пасивної поведінки (бездіяльність, надмірне пристосування, ажиотація і втрата дієздатності та насильство) і того, як люди розвивають таку поведінку в сімбіоз.

Далі ми розглянемо широкий спектр різних видів симбіозу. Всі різні типи симбіозу першого порядку, а потім різні способи симбіозу другого порядку можуть бути виражені в різних відносинах, включаючи синдром Мюнхгаузена.

Як симбіоз може існувати в різних сімейних структурах з ланцюгом симбіозу, мономатричним симбіозом і поліматричним симбіозом.

Ідея симбіозу та прив’язаності. Ерік Берн ніколи не обговорював концепцію прив’язаності, що трохи дивно, але він включив особливості прив’язаності в концепцію симбіозу. Однак вони лише малися на увазі й ніколи не висловлювались явно. Цей семінар пояснить, як симбіоз і прив1язаність можуть поєднуватися та існувати разом.

РЕЄСТРАЦІЯ: https://forms.gle/gTRzEqhn54LpzY8b9

Перелік записів попередніх зустрічей:
https://isaieva.com/solidarity-with-ukraine

——————————————————————————-
ENG

SEPTEMBER 21, 2023 — Thursday, 9.00-12.00, Ukraine time.

«Symbiosis, passivity and attachment»

2 hours of theory + 1 hour of practical: questions, supervision.

Translated by Tatiana Sverdlova.

Certificate — CPD Certificate. Advanced TA Training.

Recording included.

This workshop begins with looking at the four passive behaviours (Doing nothing, over adaptation, agitation & incapacitation and violence) and how they allow people to develop into a symbiosis.

Then it will cover a wide variety of different types of symbiosis. All the different types of first order symbiosis and then the different ways a second order symbiosis can be expressed in different relationships including munchausen syndrome.

How symbiosis can exist in different family structures with the symbiosis chain, monomatric symbiosis and polymatric symbiosis.

The idea of symbiosis and attachment. Eric Berne never discussed the concept of attachment which is a bit surprising but he did incorporate the features of attachment in the concept of symbiosis. These however were only ever implied and never explicitly stated. This workshop will explain how symbiosis and attachment can combine and exist together.
——————————————————————-
Вартість участі/Participation cost:

— 50 euros.

— для громадян України спеціальна вартість семінару: 650 гривень.
(крім громадян РФ та Білорусь згідно Закону України про зупинення співпраці)

The price includes: recording of the meeting, handouts, certificate/
В вартість включено: запис зустрічі, роздаткові матеріали, сертификат.

__________________
Ласкаво просимо/Welcome to the School’s resources:

Instagram: https://www.instagram.com/redecision_school

Телеграм: группа підтримки терапевтів: https://t.me/+u-TqrVQFalIyZmNi
________________

Список попередніх семінарів// List of previous workshops:
https://isaieva.com/proekt-solidarity-with-ukraine

Записи минулих семінарів та іншу інформацію Ви можете отримати написавши на емейл:
Recordings of past seminars and other information can be obtained by writing to an email:
redecisionschool@gmail.com +380956134136 Лана Короленко Lana Korolenko
_________________________________________
Наступні зустрічі//Next meetings:
інформація очікується

До зустрічі у ранок четверга! ТА об’єднує!
See you on Thursday morning!

Реєстрація на захід

Answear UA
Конференціі